fredag 8 oktober 2010

Möte 8.10.2010

Elevrådet framförde följande

åk 1-2 önskade
- att samma skolfotograf skulle anlitas igen men att det borde gå snabbare att fotografera

åk 3-4 önskade
- spegel till sitt klassrum
- nya tennisbollar i rastskåpet

Sebastians svar och diskussion:
- det är Hem och skola föreningen som bestämmer om fotografen. Men jag håller med om att fotograferandet den här gången drog ut på tiden, alldeles för mycket.
- behöver vi faktiskt en spegel i klassrummen. Det finns speglar i toalettutrymmena. Klassrepresentanterna lovar kolla upp orsakerna till varför en spegel behövs.
- Sebastian fixar nya tennisbollar till rastskåpet.

- Dessutom kunde vi konstatera att det är dyrt att skaffa volleybollnät och korgbollställning. Sebastian kunde inte lova att skolan har råd att skaffa båda. Därför röstade rådet om vilken anskaffning som skulle prioriteras. Rösterna föll 4-2 till korgbollställningarnas fördel. Anskaffningen sker under våren så att det går att spela genast då snön smälter.