fredag 3 december 2010

Elevrådsmöte 3.12.2010

Åk 1-2
- is på bollplan
- läsvecka med hela skolan (också läsa för varandra)
- mera matte
- längre raster

Åk 3-6
- hade inga speciella önskemål

Sebastian svarar:
- Hem och skola föreningen sköter isläggningen. De bestämmer när de har tid och möjlighet att komma och vattna. Sebastian kontaktar styrelsen och frågar efter en möjlig tidtabell.

- Elevrådet tycker att idén med läsvecka är bra. Sebastian för ärendet till de andra lärarna på nästa lärarmöte.

- mera matte och längre raster är svåra att göra något åt. Det finns en skollag som säger hur långa lektionerna ska vara och hur många timmar man skall ha av ett visst ämne.

- Elevrådet tar ett skilt möte i januari där vi går igenom elevernas ösnkemål (grupparbeten) kring rastaktiviteter och ökad trivsel på skolgården. Följande "vanliga" möte blir första fredagen i februari.

fredag 5 november 2010

Möte 5.11.2010

Under dagens möte framförde eleverna följande önskemål:

Åk 1-2
- önskade bättre mat och efterrätt
- en linbana
- en klätterställning till som är större än den vi har nu
- en fiskefärd

Åk 3-4
- bättre mat.

Åk 5-6
- önskar vindskydd
- skoskedar
- byta sittplatser 1 ggr i månaden
- mera bilder på klassbloggen

Sebastian svar:
Inom elevrådet konstaterar vi att vi tycker om maten. Så vi ber dem som inte tycker om något att skriva ner vad som är dåligt och också komma med förbättringsförslag. Lämna in ett skriven lapp till elevrådet med önskemålen så ska vi se vad vi sedan kan göra. Maten görs i centralköket. Om det är många som önskar kan vi skicka önskemålen dit.

Linbana och större klätterställning är för dyrt. Skolan ska göra sitt bästa med att skaffa utrustning till gården för att öka trivseln enligt de önskemål som eleverna framförde under grupparbeten den 4.11.2010.

En fiskefärd kunde kanske vara ett bra förlsag som klassutfärd på våren. Sebastian föreslår att de diskuterar saken i klassen med Anette.

Angående vindskydd kan ni säkert söka vindskydd bakom skolbyggnaden. Regnskydd däremot är under planering och Hem och skola föreningen utreder tillsammans med staden hur det kunde förverkligas.

De två sista önskemålen är klassens interna angelägenheter. Och borde hellre diskuteras i klassen och inte i elevrådet. Sebastian hoppas till sist att alla är såpass unga och friska ännu att ni orkar böja er eller sätta er för att sätta på skorna.

fredag 8 oktober 2010

Möte 8.10.2010

Elevrådet framförde följande

åk 1-2 önskade
- att samma skolfotograf skulle anlitas igen men att det borde gå snabbare att fotografera

åk 3-4 önskade
- spegel till sitt klassrum
- nya tennisbollar i rastskåpet

Sebastians svar och diskussion:
- det är Hem och skola föreningen som bestämmer om fotografen. Men jag håller med om att fotograferandet den här gången drog ut på tiden, alldeles för mycket.
- behöver vi faktiskt en spegel i klassrummen. Det finns speglar i toalettutrymmena. Klassrepresentanterna lovar kolla upp orsakerna till varför en spegel behövs.
- Sebastian fixar nya tennisbollar till rastskåpet.

- Dessutom kunde vi konstatera att det är dyrt att skaffa volleybollnät och korgbollställning. Sebastian kunde inte lova att skolan har råd att skaffa båda. Därför röstade rådet om vilken anskaffning som skulle prioriteras. Rösterna föll 4-2 till korgbollställningarnas fördel. Anskaffningen sker under våren så att det går att spela genast då snön smälter.

Möte 10.9.2010

Elevrådsrepresentanterna i åk 1-2 önskade:
- att xylitoltabletterna skulle märkas med en lapp som berättar smaken
- att isdisco skulle ordnas
- att maskerad skulle ordnas
- att knytkalas skulle ordnas

åk 3-4 önskade
- korgbollställningar och vollybollnät till gården

åk 5-6 önskade
- att man skulle få hjälp med att få ner äpplen ur äppelträdet

Sebastians svar och diskussion:
- lappar ordnas till xylitoltabletterna
- att isdiscot behöver vänta på att det blir is
- att maskerad ordnas vartannat år, vilket betyder att i år är ett mellanår
- att knytkalas ordnas vid speciella tillfällen, men det är upp till klasslärarna
- att vi måste reda ut korgbollställningarnas och volleybollnätets pris. Vi fortsätter diskussionen på nästa möte.
- att vi vid första bästa tillfälle tillsammans plockar ned så mycket äpplen vi orkar

Nästa möte den 8.10.2010
-