fredag 8 oktober 2010

Möte 10.9.2010

Elevrådsrepresentanterna i åk 1-2 önskade:
- att xylitoltabletterna skulle märkas med en lapp som berättar smaken
- att isdisco skulle ordnas
- att maskerad skulle ordnas
- att knytkalas skulle ordnas

åk 3-4 önskade
- korgbollställningar och vollybollnät till gården

åk 5-6 önskade
- att man skulle få hjälp med att få ner äpplen ur äppelträdet

Sebastians svar och diskussion:
- lappar ordnas till xylitoltabletterna
- att isdiscot behöver vänta på att det blir is
- att maskerad ordnas vartannat år, vilket betyder att i år är ett mellanår
- att knytkalas ordnas vid speciella tillfällen, men det är upp till klasslärarna
- att vi måste reda ut korgbollställningarnas och volleybollnätets pris. Vi fortsätter diskussionen på nästa möte.
- att vi vid första bästa tillfälle tillsammans plockar ned så mycket äpplen vi orkar

Nästa möte den 8.10.2010
-