fredag 5 april 2013

Elevrådsmöte 5.4.2013

Åk 1-2
---

Åk 3-4
. små smörpaket istället för smörpaket, då det blir så mycket smulor i paketen
- Felix ketchup
- flera gungor
- bättre wc papper
- en pool
- utflykt till Sattmark
- en utflykt till Sverige
- datormöss

Sebastians svar och diskussion:
- ketchupen och surskorporna har vi talat om tidigare. Det finns surskorpor, det är bara att tala med köksan. Ketchup finns vad det finns. 
- angående smörpaket stora/små, tycker Sebastian att det är dags för en diskussion om bordsskick. Man behöver inte sitta och kleta med smöret. Man kan knacka sitt knäckebröd lätt i brickan så faller de flesta smulor av och hamnar på brickan istället för i smörpaketet. Tala med er klasslärare och klasskamrater om hur man beter sig, då man äter tillsammans, så att alla kan trivas och äta ihop.
Dessutom finns det en liten miljöaspekt i att inte köpa små smörpaket i plast.
- vi gör inga utfärder utomlands
- åk 1-2 brukar ha utfärd i närområdet
- en pool och fler gungor blir det inte
- däremot nog flera datorer. Målet är att alla i åk 3-6 ska ha tillgång till "egen" dator nästa år. Mus till datorerna får vi fundera på, vi har några.


åk 5-6
- vappen fest
- nya hörselskydd till slöjdsalen
- egna små smörpaket, smulor i paketen

Sebastian svar och diskussion
- ska kolla med mina kolleger vad vi har sagt om vappenfest i år. Jag kommer inte ihåg.
- hörselskydd finns i skolan. Femmansexans elevrådsrepresentanter får i uppdrag att föra flera hörselskydd till slöjdsalen

Angånde utfärder ännu så mycket att i år åker åk 3-6 till Stafettkarnevalen i Helsingfors. Elevrådsrepresentanterna har i uppdrag att fråga sina klasskamrater om de vill springa eller heja.
Åk 5-6 har företräde till stafettlaget eftersom de inte går i Sunnanberg mera om två år då vi åker nästa gång. 8 personer ryms med i ett stafettlag (fyra pojkar och fyra flickor). Hittar vi 16 intresserade så kan vi anmäla två lag.