fredag 11 januari 2013

Elevrådsmöte 11.1.2013

Åk 1-4
- hade inget att diskutera

Åk 5-6
- mera tid att jobba med chromebook
- pizza till lunch

Diskussion och Sebastian svar:
- tid med datorerna kan klassen diskutera internt
- vi borde formulera ett brev till skolköket med alla önskemål, eftersom det kommer nya önskemål hela tiden.
- spadarna som önskades på förra mötet är införskaffade
- skoltidningen som önskades ska vi försöka jobba med under tidningsveckorna senare under vårterminen
- sedan formulerade vi en inbjudan till stadsdirektör Folke Öhman som Sebastian skickar iväg.
- Hem och skola har lovat pengar för bokanskaffning, varje klass/elev för skriva ner önskemål om vilka böcker vi borde köpa in