fredag 4 februari 2011

Elevrådsmöte 28.1.2011

Vi diskuterade resultaten av den enkät som gjordes bland eleverna på hösten. Enkäten handlade om trivsel på rasterna och önskemål kring utrustning. Bland önskningarna fanns önskemål om korgbollställning och volleybollnät, dessa försöker skolan skaffa under våren (bestämt tidigare). Dessutom önskas flera gungor, klätterställning, och linbana. Sebastian kollar utbudet under materialbeställningen i vår. Men de är mycket dyra och han kan ingenting lova. Vi hittade också ett önskemål om en läxrast. Det önskemålet tyckte vi var mycket intressant. Sebastian lovade diskutera med de andra lärarna om hur vi kunde ordna det. Återkommer i ärendet så snabbt som möjligt. Följande möte den 4.2.2011 kl. 11.00.