fredag 3 december 2010

Elevrådsmöte 3.12.2010

Åk 1-2
- is på bollplan
- läsvecka med hela skolan (också läsa för varandra)
- mera matte
- längre raster

Åk 3-6
- hade inga speciella önskemål

Sebastian svarar:
- Hem och skola föreningen sköter isläggningen. De bestämmer när de har tid och möjlighet att komma och vattna. Sebastian kontaktar styrelsen och frågar efter en möjlig tidtabell.

- Elevrådet tycker att idén med läsvecka är bra. Sebastian för ärendet till de andra lärarna på nästa lärarmöte.

- mera matte och längre raster är svåra att göra något åt. Det finns en skollag som säger hur långa lektionerna ska vara och hur många timmar man skall ha av ett visst ämne.

- Elevrådet tar ett skilt möte i januari där vi går igenom elevernas ösnkemål (grupparbeten) kring rastaktiviteter och ökad trivsel på skolgården. Följande "vanliga" möte blir första fredagen i februari.